English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona

SING and SHARE is a group activity for parents or caregivers to enjoy singing and talking with their infants in English.  The activity is designed for caregivers and their infants to meet together with a small group of other families looking for an intimate place to share experiences together in English.  The levels of English are mixed and encouraged to enjoy the sharing and learning process.  This activity is lead by Laura Baker.

Thrusday play gorup:  newborn to crawling age 10:30-12:00

There will be a Tuedsay 6 week session from 17:15-18:00  Februrary 6 until March 12.

SING and SHARE és una activitat grupal perquè els pares o els cuidadors gaudeixin cantant i parlant amb els seus nadons en anglès. L’activitat està pensada perquè els cuidadors i els seus nadons es reuneixin amb un grup reduït d’altres famílies que busquen un lloc íntim per compartir experiències junts en anglès. Els nivells d’anglès es barregen i es fomenten per gaudir del procés de compartir i d’aprenentatge.

CANTAR y COMPARTIR es una actividad grupal para que los padres o cuidadores disfruten cantando y hablando con sus bebés en inglés. La actividad está diseñada para que los cuidadores y sus bebés se reúnan con un pequeño grupo de otras familias que buscan un lugar íntimo para compartir experiencias en inglés. Los niveles de inglés son mixtos y se anima a disfrutar del proceso de compartir y aprender.

English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
1-6 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
8-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
8-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
7-12 years