English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona

SEE and SAW creative English and art sessions are designed for children ranging in ages from 8 – 12 years old. 

Providing creative English and art activities for older children especially helps them deepen their understanding of action words through physical movements. It also fascilitates English descriptive words by referencing colours, materials and textures. Craft activities encourage the English speech development in children by integrating playful actions and language repetition.

This class is organized by Kehren Barbour and Charity Blansit.

Contact for schedule information due to flexibility created by group needs.

Les sessions d’anglès i art creatiu SEE i SAW estan dissenyades per a nens d’entre 8 i 12 anys.
Proporcionar anglès i activitats d’art creatives per als nens més grans els ajuda especialment a aprofundir en la comprensió de les paraules d’acció mitjançant moviments físics. També facilita les paraules descriptives angleses fent referència a colors, materials i textures. Les activitats manuals fomenten el desenvolupament de la parla anglesa en els nens integrant accions lúdiques i la repetició del llenguatge.

Las sesiones de arte e inglés creativo VER y SAW están diseñadas para niños de entre 8 y 12 años.
Proporcionar actividades creativas de inglés y arte para niños mayores les ayuda especialmente a profundizar su comprensión de las palabras de acción a través de movimientos físicos. También facilita las palabras descriptivas en inglés haciendo referencia a colores, materiales y texturas. Las actividades artesanales fomentan el desarrollo del habla inglesa en los niños mediante la integración de acciones lúdicas y la repetición del lenguaje.

English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
1 to 6 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
8-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
7-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
0-3 years