English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona

Parque Creativo is a duolingo creative art and english session (also using spanish to support English for younger learners) for children of ages 1 to 6 years old.  

Artistic activities stimulate both sides of the brain and allow children to develop positive connections to materials and new sensory information. The combination of physical interaction with elements and objects while hearing the English language helps the natural aquisition of the sound of English.  Children also benefit emotionally from investigating new experiences in a playful creative environment.

This class is organized by Charlotte Nordgrens.

Fridays from 10:30 to 12:00.  Aslo, park events will be posted as as they occur.

Parque Creativo és una sessió d’art creatiu duolingo i anglès (també utilitza l’espanyol per donar suport a l’anglès per als estudiants més joves) per a nens d’1 a 6 anys.
Les activitats artístiques estimulen ambdues parts del cervell i permeten als nens desenvolupar connexions positives amb materials i nova informació sensorial. La combinació de la interacció física amb elements i objectes mentre s’escolta la llengua anglesa ajuda a l’adquisició natural del so de l’anglès. Els nens també es beneficien emocionalment d’investigar noves experiències en un entorn creatiu lúdic.

Aquesta classe està organitzada per Charlotte Nordgrens.

Parque Creativo es una sesión de duolingo de arte creativo e inglés (también utiliza español para apoyar el inglés de los estudiantes más jóvenes) para niños de 1 a 6 años.
Las actividades artísticas estimulan ambos lados del cerebro y permiten que los niños desarrollen conexiones positivas con materiales y nueva información sensorial. La combinación de interacción física con elementos y objetos mientras se escucha el idioma inglés ayuda a la adquisición natural del sonido del inglés. Los niños también se benefician emocionalmente al investigar nuevas experiencias en un ambiente lúdico y creativo.

Esta clase está organizada por Charlotte Nordgrens.

English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
8-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
8-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
7-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
0-3 years