English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona

LUNCH AND CREATE art i English is designed for children ranging in age from 8 – 12 years old.

These English sessions take advantage of the afternoon lunch hour during school lunch break.   We begin each session with first eating lunch together while enjoying conversational English.  After lunch we participate in creative activities together. 

Children will need to be able to arrive and leave from the activity on their own or accompanied.

Monday – Thursday

@ 13:00 – 15:00


Love YOUR LUNCH amb art i anglès està dissenyat per a nens d’entre 8 i 12 anys.
Aquestes sessions de anglès aprofiten l’hora del dinar, durant el descans escolar. Comencem cada sessió amb el primer dinar junts mentre gaudim del anglés conversacional. Després de dinar participem junts en activitats creatives.
Els nens hauran de poder arribar i sortir de l’activitat sols o acompanyats.

LOVE YOUR LUNCH con arte i inglés está diseñado para niños de entre 8 y 12 años.
Estas sesiones de inglés aprovechan la hora del almuerzo, durante el descanso del almuerzo escolar. Comenzamos cada sesión almorzando juntos mientras disfrutamos del inglés conversacional. Después del almuerzo participamos juntos en actividades creativas.
Los niños deberán poder llegar y salir de la actividad solos o acompañados.

English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
1 to 6 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
8-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
7-12 years
English Class Kids, Art Class Kids, Clase de Inglés Niños, Clase de Arte Niños, Classe Anglès Nens, Classe Art Nens, Gracia, Barcelona
0-3 years